Strona Główna > Rejestry / Inwentarze
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Rejestry / Inwentarze PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Krystyna Janota   
piątek, 29 czerwca 2007


REJESTRY /  INWENTARZE


1. Wszystkie działy merytoryczne (Archeologiczny, Historyczny oraz Sztuki i Rzemiosła
Artystycznego) posiadają:
- księgi inwentarzowe i katalogi naukowe zbiorów
2. Poszczególne Działy gromadzą ponad to:

1) Dział Archeologiczny:
- archiwum naukowe: opisowa i rysunkowa dokumentacje badań wykopaliskowych z lat 1966 – 2007 prowadzonych przez brzeskie Muzeum.
2) Dział Historyczny:
- kartoteka brzeskich druków wydawanych w okresie XVI – 1. poł. XX w.
- indeks monet i medali Piastów śląskich w zbiorach brzeskiego Muzeum.
3) Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego
- „Kartotekę Piastowską” – informacje opisowe o zachowanych, nie zachowanych obiektach zabytkowych bezpośrednio i pośrednio związanych z Piastami śląskimi.
4) Dział Oświatowy i Wydawnictw
- księgi depozytów i ruchu muzealiów
- dokumentację wystaw muzealnych
5) Biblioteka
- księgi inwentarzowe i katalog alfabetyczny księgozbioru bibliotecznego
- księgi inwentarzowe i katalog alfabetyczny zbiorów specjalnych (starodruki, kartografie, rękopisy, dokumentacje konserwatorskie brzeskich muzealiów, archiwalne zdjęcia i pocztówki)
- bibliografię dotyczącą Piastów śląskich (alfabetyczny katalog kartkowy publikacji)
- katalog wycinków prasowych dotyczących regionu brzeskiego oraz działalności upowszechnieniowej i zbiorów brzeskiego Muzeum.
6) Dział Księgowości
  • VAT – ewidencja sprzedaży
  • VAT – ewidencja zakupu
  • księgi kontowe
  • dziennik główna
  • księgi inwentarzowe
  • księgi inwentarzowe wyposażenia
« wstecz   dalej »