Strona Główna > Przetargi > OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Izabela Miazgowska   
środa, 22 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o łącznej masie z przewożonym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Termin składania ofert: 03.09.2018r. do godz. 9:00

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie wymaganych - oferowanych parametrów technicznych i użytkowych

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór protokołu odbioru (załącznik nr 2 umowy)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór protokołu usunięcia wad usterek (załącznik nr 3 umowy)
   
Zmieniony (środa, 22 sierpnia 2018)
« wstecz