Strona Główna > Przetargi > Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Muzeum Piastów Śląskich w Br
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Muzeum Piastów Śląskich w Br PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
czwartek, 06 grudnia 2018

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Muzeum Piastów Śląskich, działając na podstawie §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729) informuje, iż posiada do zagospodarowania w formie sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego, które zostały wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. w sekretariacie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, lub przesłanie za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na wskazany adres.

 • Osoby zainteresowane obejrzeniem składników majątku wymienionych w załączniku mogą się zapoznać ze składnikami w godzinach pracy Muzeum, tj. od wtorku do niedzieli pomiędzy 10.00 a 16.00 w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r.

 • Oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko, dokładny adres kontaktowy, telefon lub adres i nazwę oraz siedzibę firmy;

  2. Wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą;

  3. Oferowaną kwotę za poszczególne składniki majątku ruchomego objęte ofertą;

  4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

  1. O wyborze oferty na poszczególne składniki majątku decyduje zaproponowana najwyższa cena. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika majątku za tę samą kwotę (złożoną ofertę o identycznej cenie), zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi osobami.

  2. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku w drodze sprzedaży będzie najwyższa zaproponowana cena.

  3. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Piastów Śląskich i będzie je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzania danych w celu zawarcia umowy lub podjęcia czynności poprzedzających zawarcie umowy. Informacja o prawach jednostki w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu złożenia oferty i podjęcia czynności przez Muzeum w celu zbycia na rzecz oferenta wnioskowanych składników znajduje się na stronie internetowej Muzeum: www.zamek.brzeg.pl w zakładce „dla zwiedzających).

  Dariusz Byczkowski

  Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

  (---)

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

  L.p.

  Nazwa

  Rok

  produkcji

  Ilość

  Cena za 1 szt.
  1.

  Gablota dwustronna z drewna fornirowanego – palisander o wymiarach: 203 cm (wys.), 86 cm (głb.), 262 cm (dł.)

  2010

  2

  6.504 zł
  2.

  Gablota dwustronna z drewna fornirowanego – palisander o wymiarach: 203 cm, (wys.), 86 (gł), 160 (dł.)

  2010

  2

  3658 zł
  Ceny podane są w kwotach netto. Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%.

  Pliki do pobrania:

  Umowa projekt

  Gabloty oferta oferenta
  Zmieniony (piątek, 07 grudnia 2018)
  « wstecz   dalej »