Kierownictwo Muzeum

Dyrektor Muzeum – dr Dariusz Byczkowski

Zastępca Dyrektora Muzeum – Anna Techmańska

Główna Księgowa Muzeum – Magdalena Ulok

Informacje
Autor zamek1
Data publikacji 08.07.2020, 8:01
Data aktualizacji 06.02.2021, 7:33
Nazwa Kierownictwo Muzeum