Kierownictwo Muzeum

Dyrektor Muzeum – dr Dariusz Byczkowski

Zastępca Dyrektora Muzeum – Anna Techmańska

Główna Księgowa Muzeum – Magdalena Ulok

Pełnomocnik Dyrektora Muzeum ds. utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów (oddziału Muzeum Piastów Śląskich) – dr Andrzej Peszko

Informacje
Autor zamek1
Data publikacji 08.07.2020, 8:01
Data aktualizacji 03.03.2022, 14:04
Nazwa Kierownictwo Muzeum