Majątek Muzeum

Podane kwoty – stan wg. wartości księgowej brutto na dzień 31 grudnia 2019

Nieruchomości:

  • budynek zamkowy: 10.459.717,42 zł
  • Grunty w wieczystym użytkowaniu: 567.523,42 zł

Ruchomy majątek trwały:

  • środki transportu: 147.846,92 zł
  • Maszyny i urządzenia techniczne: 45.518,11 zł
  • Wyposażenie łącznie: 640.040,90 zł

Zatrudnienie:

  • 29 etatów (30 osób), w tym:
  • stanowiska dyrektorskie – 2 osoby
  • pracowniczy merytoryczni – 7 osób
  • pracownicy administracji i księgowości – 6 osób
  • pracownicy techniczni i obsługi – 15 osób

Informacje
Autor zamek1
Data publikacji 08.07.2020, 8:31
Data aktualizacji 08.07.2020, 14:31
Nazwa Majątek Muzeum