Struktura organizacyjna Muzeum Piastów Śląskich

Struktura organizacyjna Muzeum

(Regulamin organizacyjny – plik do pobrania)

(Schemat organizacyjny – plik do pobrania)

Dyrekcja Muzeum – Dyrektor mgr Dariusz Byczkowski
tel.: 77 416-32-57 wew. 102-103
e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy – kierownik: Izabela Miazgowska
tel.: 77 401-91-00

Dział Archeologii – kierownik: mgr Władysław Czyżyk
tel.: 77 401-91-09
e-mail: archeologiczny@zamek.brzeg.pl

Dział Biblioteczny – kierownik: mgr Małgorzata Młynarska
tel.: 77 401-91-06
e-mail: biblioteka@zamek.brzeg.pl

Dział Edukacji, Wydawnictw i Promocji – kierownik: mgr Adam Boberski
tel.: 77 401-91-20
e-mail: oswiatowy@zamek.brzeg.pl

Dział Historii – kierownik: mgr Anna Techmańska – zastępca Dyrektora Muzeum
tel.: 77 401-91-14
e-mail: historyczny@zamek.brzeg.pl

Dział Księgowości – główny księgowy: mgr Magdalena Ulok
tel.: 77 401-91-03 wew. 121
e-mail: finanse@zamek.brzeg.pl

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego – kierownik: mgr Barbara Fomicz
tel.: 77 401-91-12
e-mail: sztuka@zamek.brzeg.pl
Informacje
Autor zamek1
Data publikacji 07.07.2020, 13:10
Data aktualizacji 11.02.2021, 12:32
Nazwa Struktura organizacyjna Muzeum Piastów Śląskich