Strona Główna > Rejestr Zmian
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Rejestr Zmian
 Dokument Osoba
Wprowadzająca
Data Zmiany
Administrator2015-06-25 17:00:08
Aneks do umowyAdministrator2009-10-06 11:01:51
Aranżacja i realizacja wystawy stałej pn. :”Kresy. Ocalone wspomnienia” w Muzeum PiastówAdministrator2019-05-27 22:39:45
Charakterystyka MuzeumAdministrator2017-11-23 15:15:28
Dane adresoweAdministrator2017-11-23 15:14:17
Administrator2017-11-20 09:55:05
Administrator2015-06-25 18:44:46
Administrator2015-06-25 16:48:05
Administrator2008-05-07 16:01:51
Administrator2008-04-21 21:26:26
Administrator2008-03-07 13:00:36
Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg Ogłasza II. aukcję – liAdministrator2019-01-16 23:48:02
Informacja dla zwiedzającychAdministrator2020-01-07 13:15:56
Administrator2019-01-28 12:25:37
Administrator2017-11-23 13:36:48
Administrator2015-06-25 16:13:45
Administrator2011-01-31 11:17:52
Administrator2009-11-04 09:14:22
Administrator2008-03-07 13:09:01
Informacja Dyrektora MPŚl. w sprawie planu zamówień publicznych Administrator2020-05-08 14:42:26
Informacja o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznychAdministrator2020-02-03 21:10:22
Informacja o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznychAdministrator2019-01-28 12:31:08
Informacja o wyborze oferty na zakup sprzętu elektronicznego do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.Administrator2019-12-02 19:59:13
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:Remont dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w BrzeguAdministrator2019-06-14 14:03:18
Informacje nie udostępnione w BIPAdministrator2020-05-08 14:55:23
Majątek MuzeumAdministrator2008-06-12 18:23:32
Odpowiedź na zapytania z 27.08.2018 r.Administrator2018-08-29 09:32:16
Administrator2018-08-27 13:11:20
Odpowiedź na zapytania z dnia 28.08.2018 r.Administrator2018-08-29 09:32:49
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Muzeum Piastów Śląskich w BrAdministrator2018-12-07 01:28:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Administrator2018-08-22 21:20:14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - DostawyAdministrator2018-08-24 13:32:33
PrzetargiAdministrator2018-08-22 20:58:58
PrzetargiAdministrator2018-08-22 20:58:18
Administrator2018-08-14 13:51:25
Administrator2018-08-13 10:44:33
Administrator2018-08-06 12:25:01
Administrator2018-05-15 12:57:29
Administrator2018-02-05 15:49:09
Administrator2015-09-16 15:10:06
Administrator2015-09-03 17:17:01
Administrator2015-08-12 17:54:08
Administrator2015-07-24 22:36:23
Administrator2015-07-24 22:24:10
Administrator2010-08-12 20:53:24
Administrator2010-07-07 12:24:24
Administrator2010-07-07 12:19:23
Administrator2010-07-07 12:16:02
Administrator2010-07-05 15:40:40
Administrator2008-05-15 20:43:57
Administrator2008-04-21 19:49:37
Rada MuzeumAdministrator2020-05-08 14:48:23
Administrator2020-04-17 12:44:52
Administrator2020-02-17 18:59:20
Administrator2019-01-06 23:19:09
Administrator2019-01-05 06:00:32
Administrator2015-07-06 17:09:40
RedakcjaAdministrator2018-08-13 10:43:15
Administrator2017-11-23 15:13:42
Administrator2017-11-20 10:10:57
Administrator2015-06-25 16:46:37
Administrator2014-06-26 11:13:02
Administrator2008-04-21 21:21:38
Administrator2008-03-07 13:04:37
Regulamin organizacyjny MuzeumAdministrator2019-05-08 02:55:36
Remont dachu budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneAdministrator2019-05-29 21:26:52
Stałe imprezy kulturalneAdministrator2015-06-25 16:45:13
Statut Muzeum Piastów ŚląskichAdministrator2019-01-05 06:05:52
Strona GłównaAdministrator2015-06-25 18:36:43
Administrator2014-06-24 18:22:43
Struktura organizacyjna MuzeumAdministrator2020-06-29 13:22:05
Administrator2019-05-08 03:02:40
Administrator2017-12-11 14:58:56
Administrator2017-11-23 15:15:56
Administrator2017-11-20 10:01:04
Administrator2015-06-25 16:36:43
Administrator2011-01-31 11:19:58
Administrator2009-10-06 11:04:44
Administrator2008-06-12 18:26:49
Administrator2008-04-21 19:59:01
Administrator2008-03-07 12:58:39
Tryb działaniaAdministrator2019-01-05 06:09:47
Winda - informacja o wyborze ofertyAdministrator2020-05-29 11:05:55
Wybrana prezentacjaAdministrator2017-11-20 09:55:34
WystawyAdministrator2019-01-28 12:26:49
Administrator2018-05-07 09:51:09
Administrator2017-11-21 14:06:31
Administrator2015-06-25 16:53:29
Administrator2011-01-31 11:28:26
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnejAdministrator2015-06-25 18:15:20
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYAdministrator2019-12-02 19:59:30
Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty Administrator2019-12-02 19:58:42
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYAdministrator2019-11-21 17:23:44
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
poniedziałek, 25 czerwca 200730.01.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w roku 2018
Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich informuje, że w roku 2018 r. jednostka nie planuje udzielenia zamówienia publicznego i przeprowadzenia procedur w tym zakresie.
Dariusz Byczkowski
Dyrektor MPŚl. w Brzegu 

16.09.2015.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Brzeg: Wymiana pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałe części dachu Muzeum Piastów Śląskich

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

3.09.2015

12.08.2015
  • Przetarg nieograniczony na:

    „Wymianę pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałych części dachu Muzeum Piastów Śląskich"
Składanie ofert upływa w dniu 28.08.2015r. o godz. 9.00

Pliki do pobrania:
          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 8 do SIWZ - Zobow. podm. do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar

załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót


24.07.2015
  • Przetarg nieograniczony na:

    „WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WIEŻY ZACHODNIEJ ORAZ REMONT ZABEZPIECZAJĄCY POZOSTAŁYCH CZĘŚCI DACHU MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH”
       
SKŁADANIE OFERT UPŁYWA W DNIU 10.08.2015R. O GODZ. 9.00

Pliki do pobrania:
          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 8 do SIWZ - Zobow. podm. do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar

załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót

11.08.2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


21.04.2008
  • Przetarg na zadanie:
        „Remont elewacji południowo – wschodniej w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”
      
         
Przetarg_21-04-08.doc (plik do pobrania)Zmieniony (środa, 22 sierpnia 2018)
« wstecz   dalej »