Strona Główna > Rejestry / Inwentarze
Menu BIP
Strona Główna
STRONA GŁÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb działania
Organizacja
Rada Muzeum
Majątek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udostępnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Stałe imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzających
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
poniedziałek, 25 czerwca 200730.01.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w roku 2018
Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich informuje, że w roku 2018 r. jednostka nie planuje udzielenia zamówienia publicznego i przeprowadzenia procedur w tym zakresie.
Dariusz Byczkowski
Dyrektor MPŚl. w Brzegu 

16.09.2015.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Brzeg: Wymiana pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałe części dachu Muzeum Piastów Śląskich

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

3.09.2015

12.08.2015
  • Przetarg nieograniczony na:

    „Wymianę pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałych części dachu Muzeum Piastów Śląskich"
Składanie ofert upływa w dniu 28.08.2015r. o godz. 9.00

Pliki do pobrania:
          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 8 do SIWZ - Zobow. podm. do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar

załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót


24.07.2015
  • Przetarg nieograniczony na:

    „WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WIEŻY ZACHODNIEJ ORAZ REMONT ZABEZPIECZAJĄCY POZOSTAŁYCH CZĘŚCI DACHU MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH”
       
SKŁADANIE OFERT UPŁYWA W DNIU 10.08.2015R. O GODZ. 9.00

Pliki do pobrania:
          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych

załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 8 do SIWZ - Zobow. podm. do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar

załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót

11.08.2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


21.04.2008
  • Przetarg na zadanie:
        „Remont elewacji południowo – wschodniej w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”
      
         
Przetarg_21-04-08.doc (plik do pobrania)Zmieniony (środa, 22 sierpnia 2018)
« wstecz   dalej »